Google AdWords     

Informacinės Sistemos

Informacines sistemos

Informacines sistemosInformacinės Sistemos 
 
 
Informacinė sistema – tai sistema, sudaryta iš kompiuterinės sistemos, procedūrų, duomenų, informacijos ir svarbiausia žmonių. Informacinės sistemos teikia naujausią ir susistemintą informaciją, reikalingą tam tikram sprendimui priimti.
 
Informacinės sistemos padeda valdyti verslo procesus. Jos reikalingos duomenų rinkimui, apdorojimui ir saugojimui, mokant sąskaitas, priimant įvairius sprendimus dėl darbo ir kt. Informacinės sistemos gali būti suskirstytos į keturis tipus:
 
Valdymo informacinės sistemos;
Sprendimų palaikymo sistemos;
Vykdomosios informacinės sistemos;
Operacijų apdorojimo sistemos; 
 
Valdymo informacinė sistema teikia informaciją, reikalingą veiksmingam ir efektyviam organizacijos valdymui. Šios informacinės sistemos apima žmones, technologijas ir informaciją bei tiria sąsajas tarp jų. Valdymo informacinė sistema skiriasi iš kitų tuo, kad ji teikia valdymo priemones, kurių reikia organizacijos veiklai analizuoti. VIS padeda įmonėms gauti maksimalią naudą iš investicijų į įmonės darbuotojus, įrangą ir verslo procesus. Įmonės, kurios naudoja valdymo informacinę sistemą, turi konkurencinį pranašumą kitų įmonių atžvilgiu.
 
Valdymo informacinės sistemos tikslas nėra susijęs su įmonės veiklos analizės rezultatu, o kaip ir kokia informacija turėtų būti naudojama valdymo sprendimams priimti. Sėkmingai įmonės veiklai užtikrinti, savalaikę informaciją VIS turėtų rinkti reguliariai. Valdymo sistema taip pat skirta:
 
Stiprinti ryšius tarp darbuotojų;
Pristatyti kompleksinius duomenis;
Pateikti objektyvią sistemą informacijos registravimui ir kaupimui;
Sumažinti išlaidas, susijusias su daug darbo jėgos reikalaujančia veikla;
Remti organizacijos strateginius tikslus ir kryptis.